El turisme a Espanya

TEMA EL TURISME 

1. La importància econòmica del turisme a Espanya.
2. Els factors del creixement del turisme en la segona meitat del segle XX
- Interns
- Externs
3. El turisme internacional
4. El turisme nacional
5. El turisme residencial
6. Les principals zones turístiques
7. Els problemes i solucions


MAPA DE LES ÀREES TURÍSTIQUES


PRESENTACIÓ
 ARXIU PDF EXAMEN PAU EXERCICI 2 EL TURISME