Les transformacions de l'espai rural

Video elaborat per la UNED sobre els canvis de l'espai rural. S'explica el procés d'urbanització de l'espai rural en Espanya en les darreres dècades del segle XX amb la consegüent transformació del paisatge rural i de la morfologia tradicional dels pobles.