Vestigis de la muralla àrab a València

L'absència de polítiques de salvaguarda i conservació del patrimoni històric dóna lloc a una dolenta conservació i la destrucció de l'entorn. Així trobem els pocs vestigis de la muralla àrab que queden a València (fotografies personals):

Restes de la muralla àrab al Carrer de les Salines, Barri del Carme, a la Ciutat Vella de València

La lamentable situació en què es troba la Torre de l'Àngel

La Torre de l'Àngel és una torre que formava part de l'antiga muralla àrab de València. Rep el seu nom al situar-se al costat del carrer de l'Àngel.

Està datada del segle XI i es considera Bé d'Interés Cultural. Es tracta d'un dels pocs vestigis de l'època islàmica de la ciutat, i s'envolta entre patis d'habitatges particulars. És de planta semicircular, de construcció massissa de maçoneria.

La muralla àrab o musulmana és una murada de defensa construïda al segle XI al voltant de la Ciutat Vella de València, de la qual encara romanen restes menors. 
Després de la caiguda del Califat de Còrdova, a començament del segle XI, València es va convertir en capital d'un Regne de Taifes, i, per tant, va experimentar un important creixement urbanístic. 
Durant el regnat d'Abd al-Aziz (1021-1061) es va construir una nova muralla amb el propòsit de protegir a la població i a aquells que arribaven d'altres llocs d'al-Àndalus. Segons la descripció que ens hi ha llegat el geògraf al-Udrí, la muralla era de gran perfecció i tenia set portes. Estava construïda de ciment i tenia torres semicirculars d'obra fins a l'última altura, on s'obrien en una sala voltada. En l'actualitat poden veure's encara restes d'algunes d'aquestes torres, especialment en l'actual barri del Carme, a Ciutat Vella. (font wikipedia)